Sprawdź dzisiejsze okazje zakupowe! Kliknij i sprawdź!
Kosmetyki wybrane, stosowane i polecane przez kosmetologów
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KOBIECE-KOSMETYKI.PL

 

SPIS TREŚCI:


1. Przepisy ogólne

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3. Sprzedaż Produktów

4. Dostawa i płatność

5. Prawo odstąpienia od umowy

6. Postępowanie reklamacyjne

7. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8. Reguły dostarczania treści

9. Prawa autorskie

10. Postanowienia końcowe

 

Art. 1

Przepisy ogólne

  1. Sklep internetowy www.kobiece-kosmetyki.pl prowadzony jest przez IQBIZNES.PL Adam Grzesik , Nowa 6, 45-235 Opole, NIP 772 144 92 31, odział Salon Kosmetyczny Piękne Ciało, Plac Wolności 4-5, 45-018 Opole

  2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.kobiece-kosmetyki.pl dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej.

  3. Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):

   1. Sprzedający - IQBIZNES.PL Adam Grzesik , Nowa 6, 45-235 Opole, NIP 772 144 92 31, oddział Salon Kosmetyczny Piękne Ciało, 45-018 Opole, Plac Wolności 4-5

   2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem – www.kobiece-kosmetyki.pl

   3. Produkt - rzeczy ruchome przeznaczone na sprzedaż, stanowiące asortyment dostępny w Sklepie;

   4. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu;

   5. Użytkownik - każda osoba korzystająca z zasobów Sklepu;

   6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

   7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

   8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

 

Art. 2

Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. W Sklepie dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Profil, Wirtualny koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Moduł opinii.

  2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny.

  3. Profil jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.

  4. Usługa Profil umożliwia poprzez zalogowanie dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach.

  5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profil.

  6. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zarządzanie Produktami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów.

  7. Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Produktów, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednego Produktu do Wirtualnego koszyka.

  8. Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Kupującego: imię i nazwisko, sposób dostawy, adres dostawy, wybrana metoda płatności, nr telefonu, ewentualne uwagi do zamówienia lub dostawy.

  9. Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Zamawiam i płacę“.

  10. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.

  11. Moduł opinii to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, posiadającemu Profil, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących zakupionych przez niego Produktów.

 

Art. 3

Sprzedaż Produktów

  1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym następuje zgodnie z opisaną procedurą:

   1. Informacje zawarte na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

   2. Kupujący umieszcza wybrane Produkty w Wirtualnym Koszyku.

   3. Korzystając z Formularza zamówienia, Kupujący określa ilość Produktów, wskazuje sposób dostawy i metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia.

   4. Kupujący uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia.

   5. Kupujący składa zamówienie, aktywując przycisk Zamawiam i płacę - w tym momencie zamówienie uważa się za złożone.

   6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów w nim ujętych.

   7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji. Od tego momentu umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.

  1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Produkcie w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.

 

Art. 4

Dostawa i płatność

  1. O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy Kupujący informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Opłaty za dostarczenie zamówionych Produktów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Produkt.

  2. Kupujący za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim powinna nastąpić płatność.

  3. W przypadku wybranych Produktów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.

  4. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Kupujący podczas składania zamówienia.

  5. Sklep umożliwia następujące formy płatności:

   1. płatność przelewem on-line realizowana za pośrednictwem przelewy24.pl lub PayU
   2. płatność przelewem bankowym

   3. płatność za pobraniem

   4. płatność gotówkowa - tylko przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym
  6. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia (dostarczenia Produktów):

   1. po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji (dotyczy płatności za pobraniem)

    lub

   2. po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

  1. Kupujący za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim nastąpi dostawa.

  2. Dostarczenie może nastąpić poprzez:

   1. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym;

   2. za pośrednictwem firmy kurierskiej na na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia;

   3. poprzez dostarczenie do Paczkomatu przez firmę InPost.
  1. Aktualne koszty dostarczenia odnaleźć można na stronie https://kobiece-kosmetyki.pl/dostawa

  2. W przypadku dostarczenia Produktu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

  3. Sprzedający przesyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy:

   1. w formie elektronicznej, po złożeniu zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail lub

   2. w formie tradycyjnej, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.

  4. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Produkt uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Kupujący sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Produktu.

 

Art. 5

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.

  3. W przypadku umowy:

   1. która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

   2. polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   3. innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia.

  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

   1. pisemnie na adres: Sklep Salon Piękne Ciało, Plac Wolności 4-5, 45-018 Opole

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salonpieknecialo.pl

  6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.1, 5.2, 5.3.

  7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.

  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu.

  9. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do dostawcy. To oznacza wysyłkę na własny koszt lub zgodę na obciążenie przez sprzedawcę kosztami wysyłki według stawek umieszczonych na stronie https://kobiece-kosmetyki.pl/dostawa

  10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Oznacza to, że kwota zwracanego towaru i przesyłki zostanie pomniejszona o najtańszą opcję przesyłki oferowaną przez sprzedawcę według stawek umieszczonych na stronie https://kobiece-kosmetyki.pl/dostawa

  11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.

  13. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  14. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

   8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 6

Postępowanie reklamacyjne

  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów.

  2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Kupującego może być sformułowana w ramach:

   1. rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń od sprzedawcy);

   2. gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu) - o ile została ona udzielona.

  3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

   1. Produkt posiada wady fizyczne;

   2. Produkt jest niezgodny z umową;

   3. wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,

   4. w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

  4. Zaleca się, by reklamacje były kierowane:

   1. na adres tradycyjny tj. Sklep Salon Piękne Ciało, Plac Wolności 4-5, 45-018 Opole, z dopiskiem "reklamacja"

bądź

   1. na adres e-mail: sklep@salonpieknecialo.pl

  1. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

   1. imię i nazwisko;

   2. nr zamówienia;

   3. datę nabycia;

   4. rodzaj reklamowanego Produktu;

   5. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia;

   6. żądanie Kupującego;

   7. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

  2. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Produktu).

  3. Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

  4. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:

   1. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis;

   2. data wystąpienia problemów;

   3. żądanie Użytkownika;

   4. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

  1. Podanie wyżej wskazanych informacji nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

  1. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

Art. 7

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

  2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

   2. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

   3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

   4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Art. 8

Reguły dostarczania treści

  1. Sprzedający umożliwia Użytkownikom opcję zamieszczania treści za pośrednictwem:

   1. Formularza kontaktowego.

   2. Modułu opinii

  2. Użytkownicy powinni powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. W szczególności, Użytkownicy powinni powstrzymać się od:

   1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);

   2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);

   3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;

   4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;

   5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);

   6. podejmowania nieuzgodnionej ze Sprzedającym działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);

   7. nieuzgodnionego ze Sprzedającym testowania Sklepu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;

   8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.

  4. Sprzedający uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:

   1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

lub

   1. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.

  1. Z tego powodu, Sprzedający prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: sklep@salonpieknecialo.pl

 

Art. 9

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

  1. Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

  2. Treści zawarte w Sklepie(w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

   1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

   2. ustawie o własności przemysłowej;

   3. ustawie o ochronie baz danych;

   4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.

  4. Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 

Art. 10

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019.

  2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:

   1. zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;

   2. zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail;

   3. do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.

  3. Regulamin dostępny jest pod adresem https://kobiece-kosmetyki.pl/regulamin

  4. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego sklep@salonpieknecialo.pl

  5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://kobiece-kosmetyki.pl/polityka-prywatnosci

  6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:

   1. połączenie z siecią Internet,

   2. przeglądarka internetowa:

    1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,

    2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,

    3. Opera w wersji 51 lub wyższej,

    4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,

    5. Safari w wersji 11 lub wyższej,

   3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

   4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

   5. włączona obsługa JavaScript,

   6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

 

Załączniki:

- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Waluty

Zadzwoń do nas!

502 063 987

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl